Διοικητικό Συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο της Προοδευτικής Ένωσης Πυρσόγιαννης

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Μιχάλης Βατσκαλής

 • ΤΑΜΙΑΣ

  Ανδρέας Τζάφος

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Μαρία Δούκα

 • ΜΕΛΟΣ

  Κατερίνα Τσούβαλη

 • ΜΕΛΟΣ

  Έφη Τσούβαλη

 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

  Βασίλης Ζαφείρης

 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

  Πέτρος Ζαραβέλας