Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφίες από την Πυρσόγιαννη και τα Μαστοροχώρια καθώς και από τη ζωή, τη δράση και το έργο των μαστόρων